Preparem als nostres alumnes per presentar-se als exàmens de la Universitat de Cambridge si així ho desitgen. La Universitat de Cambridge gestiona els exàmens oficials en anglès i elabora l’equivalència entre els seus exàmens amb els nivells del MCER (organisme que estableix l’estàndard internacional que defineix les competències lingüístiques de manera unificada en tots els idiomes).

Aquests exàmens són reconeguts per universitats i empreses de tot el món i proporciona als nostres alumes majors oportunitats educatives i laborals.

Durant els dos cursos que dediquem a la preparació del First Certificate in English (B2) i al Certificate Advanced in English (C1), fem simulacions amb exàmens reals i reproduint els temps de l’examen oficial. Aquest entrenament els dóna molta seguretat a l’hora d’afrontar la prova.

• Preparació per a l’examen de First Certificate in English (FCE) FCE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

• Preparació per a l’examen de Certificate in Advanced English (CAE) CAE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

• Preparació per a l’examen de PROFICIENCY  CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

• Simulacions d’exàmens de FCE y CAE, MOCK EXAMS