ANGLÈS ADOLESCENTS

Els nostres alumnes en la franja d’edat de Secundària, estudien 3 ½ hores setmanals de classe en grups reduïts els nivells estipulats pel Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.
Aquests cursos estan centrats en desenvolupar les quatre competències bàsiques de la llengua i proporcionar un nivell avançat que els permeti superar els exàmens FIRST (Link a: Examen FIRST), CAE FIRST (Link a: Examen CAE) i PROFICIENCY FIRST (Link a: Examen PROFICIENCY)que atorga la Universitat de Cambridge.
Als alumnes se’ls passa una prova de nivell per acomodar-los en un grup adient on podran treure major profit del seu aprenentatge.
Fem un seguiment de l’aprenentatge del alumne amb exàmens per unitat i amb informes trimestrals.
Els nivells mes avançats els preparem amb simulacions reals de exàmens de FIRST, CAE o PROFICIENCY, segons el nivell que s’estigui preparant.