ANGLÈS INFANTIL

Al llarg de les diferents etapes de Primària els nostres alumnes van aprenent a llegir i escriure en anglès, vocabulari, gramàtica, educant la seva oïda en aquesta llengua i aprenent a comunicar-se en anglès.
Els nostres alumnes consoliden l’anglès escolar i adquireixen un alt nivell en la llengua. Utilitzem, per aconseguir-lo, els millors materials en el mercat que complementem amb activitats variades i estimulants per facilitar l’adquisició de les diferents competències de la llengua de manera còmoda i amena.
Treballem amb grups reduïts d’un màxim de deu alumnes.
Mantenim el seguiment de l’alumne amb exàmens per cada unitat i informe trimestral.
Disposem d’un servei de repàs d’anglès gratuït per ajudar els alumnes dels nostres cursos d’anglès que ho necessitin, y tallers de Nadal en anglès també gratuïts.