El nostre equip de logopèdia s’ocupa de prevenir, avaluar i intervenir als diferents problemes de comunicació que es manifesten a través de la parla i el llenguatge i que interfereixen negativament a l’aprenentatge de l’alumne.

 • Trastorns de la parla que afecten l’articulació dels sons i a la fluïdesa
 • Trastorns del llenguatge que afecten l’aprenentatge acadèmic
 • Trastorns de l’aprenentatge com ara alteració o retard en el procés de lectura-escriptura:
  • Dislèxia
  • Disgrafia
  • Disortografia
  • TDA/TDAH
 • Patologia vocal
 • Deglució atípica

PATOLOGIA ADULTA:
Neurologopedia: atenció a dificultats de llenguatge i estimulació cognitiva en malalties neurodegeneratives i demències.