FCE First Certificate in English 

PARTS DE L’EXAMEN:

 • Reading and Use of English (1 hora i 15 minuts).
  Consta de 7 exercicis on el candidat haurà de demostrar la seva comprensió lectora i els seus coneixements de gramàtica
 • Writing (1 hora i 20 minuts).
  El candidat ha de fer dues redaccions. Una responent al que se li indica i l’altra a escollir entre diferents opcions proposades.
 • Listening (40 minuts).
  Aquí el candidat haurà de demostrar la seva comprensió de diferents materials d’àudio. Poden ser programes de ràdio, converses, entrevistes, etc., i haurà de contestar diferents preguntes al respecte.
 • Speaking (14 minuts).
  La prova de speaking es fa en parelles (o grup de tres) i cadascun dels candidats hauran de parlar uns 7 minuts responent a diferents preguntes plantejades per l’examinador, a conversant entre ells i arribar a conclusions.

El candidat aprova en arribar a 160 punts.

FCE Firts Certificate in English CAE Certificate in Advanced English PROFICIENCY