CAE Certificate in Advanced English 

PARTS DE L’EXAMEN

 • Reading and Use of English (1 hora i 30 minuts).
  El candidat ha de demostrar que pot tractar diferents tipus de text, tals com ficció, revistes o articles. La part d’Use of English consta de diferents exercicis que mostren el seu domini en gramàtica i vocabulari.
 • Writing (1 hora i 30 minuts).
  Consta de dues composicions, tals com assajos, cartes, emails, informes o expressar opinions sobre un tema.
 • Listening (40 minuts).
  Aquesta part posarà a prova la capacitat del candidat per a seguir i entendre una gran varietat de materials d’àudio, com a entrevistes, programes de ràdio, xerrades o converses quotidianes
 • Speaking (14 minuts).
  Aquí el candidat haurà d’expressar-se eficaçment en situacions cara a cara. Es realitza en parelles o en grups de tres.

El candidat aprova amb 180 punts.

FCE Firts Certificate in English CAE Certificate in Advanced English PROFICIENCY