REFORÇ ESCOLAR

El nostre equip de professors tenen una àmplia i variada experiència pedagògica. La seva tasca principal és facilitar el treball de l’alumne perquè el nostre centre sigui una continuïtat de la dinàmica de l’escola.
PRIMÀRIA, ESO i BATXILLERAT
• Repàs de totes les assignatures
• Preparació d’exàmens
• Ajuda en tota mena de treballs escolars.

PREPARACIÓ PROVES

Impartim els següents cursos:
• GRADUAT EN ESO
• ACCÉS A GRAU MITJÀ
• ACCÉS A GRAU SUPERIOR
• SELECTIVITAT
• MAJORS DE 25 ANYS
• PROVES PAP

Impartim totes les assignatures, en grup reduïts o classes particulars i atenció personalitzada.