•  Curs intensiu de preparació per a superar un nivell acadèmic
  •  Grups reduïts
  •  Prova de nivell per als nous alumnes
  •  Preparació per als exàmens FIRST CERTIFICATE (FCE) y CERTIFICATE ADVANCED (CAE) realitzant simulacions reals (mock exams)
  •  Informe de notes en acabar el curs
Del 1 al 31 de juliol
3 hores diàries
HORARI: 9-12 h / 15:30-18:30 h.
Entrega de notes el 31 de juliol (tarda)