Certificate of Proficiency in English

Igual que els exàmens Cambridge First i Advanced, el Proficiency té 4 parts: Reading and Use of English, Writing, Listening i Speaking. La durada total de l’examen és d’aproximadament 3 hores i 56 minuts. L’examen Proficiency és un examen d’anglès de nivell molt avançat, nivell C2 en el marc europeu. És el títol de major nivell i exigència de l’escala Cambridge.

Paper 1: Reading and Use of English
La primera de les parts de l’examen Proficiency té una durada d’1 hora i 30 minuts. En aquesta part hauràs de realitzar 7 exercicis: els quatre primers estan relacionats amb l’Use of English i els tres últims amb el Reading. Durant aquesta prova hauràs de llegir textos de diferents tipus: llibres de ficció o no ficció, articles de periòdics, revistes i Internet. Unes 3000 paraules en anglès en total.

Paper 2: Writing
En les dues parts del Writing de l’examen Proficiency, has de demostrar la teva capacitat per a escriure diferents tipus de textos. La durada d’aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts.

Paper 3: Listening
El listening és la tercera de les parts del CPE i posa a prova la teva habilitat de seguir i entendre una sèrie d’àudios com a conferències, discursos i entrevistes. Aquesta part té una durada aproximada de 40 minuts i està dividida en 4 apartats amb un total de 30 preguntes.

Paper 4: Speaking
L’última de les parts de l’examen CPE avalua la teva habilitat de comunicar eficaçment en situacions cara a cara. La durada d’aquesta prova és d’aproximadament 16 minuts. Està dividida en 3 parts.

FCE Firts Certificate in English CAE Certificate in Advanced English PROFICIENCY